Uw mening waarom bibliotheken moeten blijven


ELS

Een wijkbibliotheek is een must om kinderen aan te zetten tot lezen en zo hun taalgevoel en schrijfwijze te stimuleren.


ANN

Bereikbaarheid en openingsuren buiten de werkuren zijn basisvereisten opdat onze kinderen en hun ouders en anderen toegang kunnen hebben tot literatuur en kennis.


LAURA

Ja, ik steun de actie. Ik ga elke thema met mijn kleuters opnieuw naar de bibliotheek. Dit is een uitstap waar mijn kindjes enorm naar uitkijken. Vele kinderen doen dit niet meer met hun ouders en op deze manier kunnen wij als leerkracht ze laten kennismaken met de bibliotheek en boekjes. Het lezen stimuleren. 


WIM

Ik geef les in de basisschool Mariavreugde in Wondelgem. We hebben een hele mooie samenwerking met de lokale bib. Op die manier slagen we erin om ook kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen zonder leescultuur thuis via maandelijkse bibbezoeken de liefde voor boeken bij te brengen. Indien de bib in Wondelgem verdwijnt zal dit een onmiddellijke en negatieve impact hebben op onze intiatieven. Onze klassen zullen niet maandelijks per bus naar een bib op een verdere locatie gaan. Wijkbibs moet lokaal verankerd blijven!


ANN

Een wijkbibliotheek is belangrijk voor de omringende scholen.


BART

Een bron van geschreven kennis los van het internet waar medewerkers enigszins controle over kunnen uitvoeren. Alsook een plaats waar de kleinste en zwaksten onder ons terecht kunnen voor kennis en cultuur. Toegankelijkheid vind ik dan ook zeer belangrijk.


EVY

De kinderen kunnen zelfstandig alleen naar de bibliotheek gaan , voor de kinderen is dit al een belevenis naar vertrouwen dat een ouder dit kan toelaten , omdat ze dit zelfstandig kunnen doen zijn ze meer gemotiveerd tot aanzet van lezen. Stad Gent staat voor Veiligheid kinderen , laat de kinderen in hun omgeving dicht bij school naar de bibliotheek gaan .SYLVIE

De wijk bibliotheek is essentieel voor de basisscholen in de omgeving 


JELENA

Kinderen hebben recht op een bib dichtbij. Een goede aangename locatie dichtbij huis ! 


EMMANUEL

Een bibliotheek in de buurt is laagdrempelig. Het zorgt ervoor dat de stap veel kleiner is om samen met de kinderen boeken te gaan ontlenen. Kinderen leren er veel door bij en zetten sneller stappen vooruit in hun taalontwikkeling. 


ANN

omdat ik mijn liefde voor boeken aan de kinderen uit mijn klas 3A, Mariavreugde in Wondelgem wil doorgeven!

.... omdat leesonderwijs belangrijk is!

... omdat ik altijd welkom ben bij Peter! De ideale gastheer in de bib.

... omdat dit een kans is voor alle kinderen om met boeken en verhalen in contact te komen. Na ons klasbezoek gaan vele kinderen ook met mama of papa naar de bib. Leeskansen en leesplezier voor iedereen! Ook voor wie zelf geen boeken kan kopen.


MARLEEN

Boeken horen dicht bij de mensen te zijn. Niet ergens tussenin.


WIM

Op dit ogenblik kunnen de kinderen gemakkelijk de bibliotheek bereiken. Het is al moeilijk in de huidige digitale maatschappij om ze te overtuigen om een boek te gaan halen. Als we hiervoor ook nog eens veel verder moeten gaan zal er nog minder gelezen worden. Hoe meer kans je hebt om kinderen te stimuleren en te prikkelen hoe meer kans dat ze het ook effectief oppikken. De bibliotheek van Wondelgem ligt ook vlakbij de scholen waardoor deze ook gemakkelijk een bezoek kunnen organiseren.

Ook ouderen of mensen die minder mobiel zijn mogen we niet vergeten. De wijkbibliotheek is voor hun ook zeer belangrijk.

Zelf vind ik de bibliotheek ook een plaats van rust. Niets is leuker om eens lukraak doorheen te boeken te zoeken en zo iets nieuws te vinden. Ik vond het al erg genoeg dat er in de wijkbibliotheken geen muziek meer te vinden is als men nu nog de boeken ook wegneemt ... waar gaan we dan naartoe. En dan gaan de politiekers klagen dat kennis en het onderwijs erop achteruit gaan!!!


KELLY

Heel veel kinderen uit de buurt gaan de bibliotheek. Uitlenen is beter dan steeds aankopen Kinderen worden sociaal en kunnen met de klas naar de bibliotheek.


WIM

Op dit ogenblik kunnen de kinderen gemakkelijk de bibliotheek bereiken. Het is al moeilijk in de huidige digitale maatschappij om ze te overtuigen om een boek te gaan halen. Als we hiervoor ook nog eens veel verder moeten gaan zal er nog minder gelezen worden. Hoe meer kans je hebt om kinderen te stimuleren en te prikkelen hoe meer kans dat ze het ook effectief oppikken. De bibliotheek van Wondelgem ligt ook vlakbij de scholen waardoor deze ook gemakkelijk een bezoek kunnen organiseren. 

Ook ouderen of mensen die minder mobiel zijn mogen we niet vergeten. De wijkbibliotheek is voor hun ook zeer belangrijk. 

Zelf vind ik de bibliotheek ook een plaats van rust. Niets is leuker om eens lukraak doorheen te boeken te zoeken en zo iets nieuws te vinden. Ik vond het al erg genoeg dat er in de wijkbibliotheken geen muziek meer te vinden is als men nu nog de boeken ook wegneemt ... waar gaan we dan naartoe. En dan gaan de politiekers klagen dat kennis en het onderwijs erop achteruit gaan!!! 

ELS

Schoolkinderen kunnen te voet met de klas + zelfstandig met de fiets tot in de bib komen. Fysiek in de buurt bib rondwandelen stimuleert de nieuwsgierigheid naar boeken. Ook voor ouderen in de buurt is het een grote meerwaarde om niet van anderen af te hangen om in een bib te geraken. De bib heeft ook een sociale functie als laagdrempelige ontmoetingsplaats in de buurt. 


TAMAR

Ik duid beide gemeenten omdat mijn kinderen gaan naar BS Mariavreugde in Wondelgem, zelfs wonen we in Mariakerke. BIBs zijn belangrijk voor onze kinderen. Als je een boek in je handen hebt en leest is het alsof u nog dichter ziet de personages in de boek. 


SEBASTIAAN

Een lokale bib is belangrijk voor de kinderen! Dat verlaagt de drempel om boekjes te ontlenen en vergroot zo het leesplezier 


CHANRA

De grootste reden dat de bib Wondelgem moet blijven is omdat LEZEN NOG ALTIJD HET BELANGRIJKSTE IS VOOR EEN GOEDE TAAL -EN LEERONTWIKKELING VAN KINDEREN EN VOLWASSENEN en die NU op een ideale plaats verhuisd is. Van het gevaarlijke kruispunt op de vierweegse naar de kern van Wondelgem. ECHT EEN IDEALE PLAATS! Bibliotheek Mariakerke is te ver om op een woensdagnamiddag met kleine kinderen naartoe te fietsen.  Ik ben ECHT voorstander om de bibliotheek WONDELGEM te houden. 


GALINA

Hallo voor onze kinderen en voor ons is belangrijk deze bibliotek open te bleven omdat is in de buurt en zoo Kan onze kinderen bleven leren lezen. Bedank 


BARBARA

Het is een grote meerwaarde voor onze kinderen dat ze letterlijk om het hoekje kunnen kennismaken met boeken die de wereld voor hen kunnen openen. Dichtbij werkt drempelverlagend, en moeten we daar nu net niet voor zorgen?


PRISCILLA

Deze stimuleren jongeren om te lezen. Dit word dan geassocieerd met een leuke activiteit namelijk een boek kiezen lezen en de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de boeken en deze op tijd terug te brengen


NADIA

Bibliotheken zijn plaatsen van rust. Jong en oud komen er samen in stilte. Het sociale contact is niet te onderschatten. Ook al wordt er amper gepraat en veel gelezen.


STEPHANIE

Men zou beter besparen op andere zaken, ik kan er tientallen opnoemen.  De scholen en kinderen in de buurt kunnen te voet naar de bibliotheek, waarom zou je dat wegnemen? Waarom altijd alle nostalgie wegnemen met het excuus dat er moet bespaard worden? Het taalniveau van de scholen gaat reeds achteruit door de vele anderstaligen! Kinderen kunnen minder makkelijk buiten spelen door de gevaarlijke verkeerssituaties.

Laat de bestaande bib in Wondelgem gewoon open. Laat de kinderen/volwassenen die willen lezen hun weg makkelijk vinden naar een bib.

Sinds Wondelgem bij Gent hoort, gaat Wondelgem er enorm op achteruit... helaas. Dus ja, ik hoop dat de bib in Wondelgem open blijft! Anders zullen er nog veel minder boeken gelezen worden, wat jammer zou zijn.


JULIE

Ik steun de actie!  De bib is zo gezellig om te doen met de kindjes


ELKE

Lezen is belangrijk voor de kinderen! En een bib dicht bij school en huis kan dit alleen maar stimuleren!


MONIKA

Wij zijn heel blij om zo'n mooie bibliotheek dichtbij te hebben. Vaak gaan wij daar direct na school (Mariavreugde school). Omdat het zo dicht en beschikbaar is gaan wij daar vakker en de kindjes hebben nog meer contact met de boeken wereld.
Laat ons bibliotheek alstublieft blijven!


SHAREYA

Bibliotheken zijn een grote meerwaarde en een lokale bib maakt het toegankelijker voor bv. scholen om die te gebruiken. 

Als het lastig is om hen open te houden zou ik eerder zoeken naar een fusie met iets lokaals(vereniging/school/...), dan fusies met een andere bib van een andere wijk. Zo blijven ze bereikbaar voor iedereen.


MAJA

Omdat het absoluut noodzakelijk is voor taalbevordering, laagdrempelige toegankelijkheid van informatie, ontmoeting, leeskriebels en keesgenot. Omdat boeken de mooiste plekken zijn om naar te reizen, zelfs als je niet de middelen hebt om echt met pak en zak te vertrekken. Omdat dromen werkelijkheid worden in boeken, avonturen groots en onwaarschijnlijk kunnen zijn en dit voor iedereen toegankelijk moet zijn en blijven. Omdat het voor scholen een ontonbeerlijke bron van geluk is. Gewoon omdat het moet een nabije bib is geen luxe maar een noodzakelijkheid.


SOPHIE

Goede bereikbaarheid , minder druk dan in de stad en gezellige sfeer je vindt de boeken gemakkelijk terug via de mensen die je persoonlijk helpen ook goed voor de rusthuizen en scholen bereikbaarheid voor minderinvaliden heel goed


VERONIQUE

Nieuwsgierige mensen hebben bibliotheken nodig! Dichtbij huis!!


ISABELLE

Mijn kinderen groeiden op in de textielwijk Gent-Mariakerke, alwaar mij apotheek gevestigd is. Tijdens hun jeugdjaren trokken ze naar de kleine bibliotheek in Mariakerke eerst gevoerd door opa met de wagen, later zelf per fiets. Dit in een voor hen belangrijke en vertrouwde omgeving. Dat deze publieke service om welke reden dan ook zou komen te verdwijnen of onder druk komt te staan is werkelijk onbegrijpelijk. In welke wereld dreigen wijzelf en onze kinderen terecht te komen? 

'Tristesse', dat is het woord dat ik zocht...


MARIKA

Omdat iedereen de mogelijkheid moet hebben om gratis boeken te lezen.


SASKIA

Waarom een wijkbibliotheek ? Gratis aanbod van literatuur moet blijven!


MIEKE

Hou boeken levend! Zonder boeken geen fantasie.. zonder boeken geen weg-uit-de-wereld-moment.. zonder boeken geen voorlezen.. zonder boeken...


VERONIQUE

Bibliotheken zijn het recht op informatie, op cultuur, op inspiratie, op contactplaatsen om anderen te ontmoeten, op vertraging in een steeds sneller tollende wereld, op geestelijke verrijking en nog veel meer. Sluit ze niet aub. 


RONNY

Bibliotheken mogen zeker niet sluiten. Wat ook de interesses zijn van de mensen, mensen moeten het recht blijven hebben om boeken te ontlenen. Er zijn veel mensen die een handicap of hulpbehoevend zijn, die een boek ontlenen waar zij interesse in hebben. Ik heb ook het vermoeden dat men weinig of zelfs geen rekening houd met mensen die een beperking hebben. Of denkt men nu allemaal dat mensen computer minded zijn aangelegd. Verdorie houd ook eens rekening met oudere mensen. Want het is precies of deze mensen in de vergeethoek geplaatst worden.


LEEN

Omdat iedereen de kans moet hebben, om boeken te lezen, ook alsf zij niet de middelen hebben om boeken te kopen !


VEERLE L

Mensen moeten gratis kunnen lezen 


WILLY D

Ik vind dat bibliotheken nooit mogen worden gesloten: ben daar tegen!


CHANTAL

De bib is een aangename stilteplek om te lezen, studeren of werken. Het is ook een neutrale sociale plek voor ontmoeting. Het gaat niet alleen om lezen, maar om cultuur in het algemeen. Er worden dan ook vaak activiteiten georganiseerd zoals voorleesdagen voor ouderen, kinderen, deelname aan workshops, studiedagen of andere bijeenkomsten, ... Hierdoor voelen bezoekers zich meer betrokken bij de lokale gemeenschap en dat zorgt dan weer voor menselijke verbinding. Het ontspant ons niet alleen om er te vertoeven, maar het zorgt ook voor onze educatie en zelfontwikkeling.


TIM

We kijken al voldoende naar schermpjes ...


BEA

Lezen moet aangemoedigd worden in functie van de verkenning van onze werkelijkheid, het stimuleren van onze verbeelding en ons inlevingsvermogen. Bibliotheken spelen hierin een cruciale rol. Want niet iedereen kan op regelmatige basis boeken kopen. Ik kan me bvb. mijn jeugd niet voorstellen zonder bibliotheek. Hoe ik wekelijks met 5 boeken op de bagagedrager naar huis fietste. Herinner me de oude bibliothecaris nog. Hij wist precies wat ik graag las.


BAVO

Bibliotheken zijn een ontmoetingsplek voor jong en oud. Niet iedereen heeft het budget om belangrijke en interessante boeken te kopen. Niet iedereen is even mobiel om naar de GROTE bib te gaan….


LIEZE

Een bibliotheek is een ontmoetingsplaats voor vele mensen en voor gemakkelijk beschikbare informatie voor studenten. Als de bibliotheek sluit zullen weer voornamelijk de zwakkere personen in onze samenleving ervan lijden.


WIM

Een bibliotheek mag je nooit sluiten omdat de stap naar lezen zo klein mogelijk moet zijn.


KAAT

Een bib moet dicht bij de mensen zijn en op wandelafstand van scholen!


JOSIANE

Bibliotheken moogen nooit worden gesloten omdat boeken belangrijk zijn voor de emotionele, rationele, verbindende, kennis opdoende, vragen beantwoordende, zoekende, helende en nog zoveel meer ontwikkeling van de gemeenschap. De bibliotheken zorgen mee voor de natuur omdat zij ervoor zorgen dat elk boek door veel mensen kan gelezen worden zonder het telkens te moeten kopen, waardoor er minder papier nodig is.


BARBARA

We horen het de laatste jaren meer en meer: kinderen, jongeren en volwassenen lezen veel minder frequent en veel minder graag. In alle niveaus van het onderwijs wordt er geklaagd over de taal- en leesvaardigheid van kinderen. Hoe kunnen we hier voor een ommekeer zorgen? Wie veel en graag leest wordt taalvaardiger (inhoudelijk en vormelijk), heeft een grotere kennis, meer fantasie, en nog zoveel meer!

De beslissing van de stad Gent om de wijkbibliotheken te laten fusioneren is onbegrijpelijk. We moeten kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid geven om op een heel laagdrempelige manier leesvoer te kunnen kiezen dat bij hun interesses en mogelijkheden past. Denk aan de toekomst van al die kinderen, stad Gent, en kies resoluut voor het stimuleren van lezen! Houd de wijkbibliotheken open!


CAROLINE

Bibliotheken mag je nooit sluiten omdat lezen belangrijk is voor de ontwikkeling


BETTY

De bibliotheken moeten blijven, niet iedereen heeft de mogelijkheid om ver te rijden


WENDY

Men vergeet welk voorrecht het is om te mogen/kunnen lezen. Terwijl anderen vechten voor dit recht, gooien wij dit weg. Schande.


MARIE-JOSE

Kunnen gepensioneerde ex-bibliothecarissen niet een aantal uren inspringen om de inkrimping van het personeelsbestand op te vangen?

In bedrijven gebeurt dat.


ANNICK

Men moet zich ten allen tijde kunnen herbronnen tussen de boeken, eveneens moet men zich kunnen informeren en verrijken wanneer nodig en wanneer men daarvoor de aandrang voelt. Een vlot bereikbare bibliotheek is niet weg te denken uit onze maatschappij!!


ROGER

Zoveel mogelijk mensen moeten zo gemakkelijk mogelijk bibliotheken kunnen bezoeken, zeker de jonge kinderen en ouderen.


JO

Ik heb altijd geleerd dat een bibliotheek er is voor iedereen. Kleine kinderen, scholieren, studenten, volwassenen, bejaarden.

Dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen daar geraakt. Dan zorg je dat de bib zich in een veilige omgeving bevindt, dat je er te voet en met de fiets naar toe kan en vooral dat de scholen daar vlot naar toekunnen. De bib van Mariakerke voldoet aan al die voorwaarden.

Waarom moet die dan in s'hemelsnaam weg ? Geen zinnig mens die dit kan begrijpen.


LIEZE V

Als de stad honderden mensen naar een nieuwe locatie wil sturen, moet er dan inderdaad geen onderzoek gebeuren naar de gevolgen hiervan voor de ecologische voetafdruk? Is er genoeg openbaar vervoer? Kan met de fiets rijden op een veilige manier? Het kruispunt aan de Post op de Brugsesteenweg is uiterst gevaarlijk voor fieters. Daarom zullen ouders hun kinderen niet met de fiets de brug over sturen. Het kruispunt heraanleggen dan maar? Oh, dat is voor een andere schepen. En dat is niet besparen…


M

Ik passeer dagelijks aan de bibliotheek. Het zou een groot gemis zijn als die er niet meer is.


MARIE-ANGE

Boeken lezen is oneindig verrijkend, en nog meer in deze moeilijke complexe tijden. De bibliotheken hebben een grote rol te spelen hierin, ze moeten er zijn. Het is een feit, geen twijfel daaromtrent. Ze zijn een mijlpaal. Het is dus maar meer dan normaal dat ze goed bereikbaar zijn, ze moeten dichtbij zijn. Bibliotheken zijn geen bijzaak, ze zijn essentieel en veel noodzakelijker dan veel andere dingen waar probleemloos en zonder vragen stellen veel geld naartoe schuift.

ELS

Voor sommigen is de stap naar een bezoek aan de bib al groot. Minder bibliotheken betekent automatisch een grotere afstand en dus een nog grotere drempel. Begrijpend lezen gaat zo erg achteruit, en dat komt deels omdat er minder gelezen wordt. Ga je bibs sluiten, dan zal er nog minder gelezen worden. Ik streef naar het behoud van de wijkbibliotheken. Genoeg manieren om geld te besparen zonder aan lezen te raken!


MAX VAN HEMEL kunstenaar

Bij bibliotheek denken we snel aan "boeken". Voor mij - als niet lezer - denk ik spontaan aan films, muziek, cursussen informatica, alles over schilderen,...Dankzij de bibliotheek ontdekte ik filmmuziek, klassieke muziek, jazz,...In Google-tijden lijken bibliotheken onnodig. Zo dachten despoten en extreme overtuigingen er ook over. Bibliotheken leggen de basis voor een SAMEN-leving met een tolerante, brede blik. Daarom moet een bibliotheek blijven. Ze moet zelfs uitgebreid worden zodat het niet alleen een stille leesruimte maar een ware ontmoetings-/discussieplaats voor (het vergeten) Mariakerke wordt!


BETTY

De bibliotheken moeten blijven, niet iedereen heeft de mogelijkheid om ver te rijden...


MARTINE D.M.

Een bib...essentieel voor èlke gemeente.Taal en lezen zijn zo belangrijk! Een drukbezochte bib wegplukken uit z'n vertrouwde omgeving is ondenkbaar!

"Onze" bib aan de brug moèt blijven  omdat:

Het meer is dan een bib alleen, het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar iedereen, met welke achtergrond dan ook, gratis boeken, DVD's, tijdschriften... kan ontlenen.

Omdat:

"Onze" bib op een veilig te bereiken plek ligt..Zeker voor de kinderen uit de buurtscholen maar ook voor ons.

Omdat:

Wijzelf al 43 jaar, eerst met onze kinderen en nu met de kleinkinderen, er veilig met de fiets naartoe kunnen.

Omdat:

De vriendelijke, gedreven dames je uitstekend helpen bij je keuze.

Omdat:

"Onze" bib verplaatsen over de brug een brug té ver is.


KATHLEEN D

Kan ik straks niet meer gezellig thuis of in de bib in een hoekje met mijn boekje? Wegdromen in een verhaal... Niet meer

weg leesbevordering, kennis, romantiek

Awel ik roep:" hou de bib open. Sluiten doet alleen maar zeer! Ik zet uit protest een boek voor mijn raam en ijveren voor die bibliotheken doen we tezaam  Ik heb alvast mijn handtekening gezet... Retteketet retteketet retteketet.


ELISABETH (78j)

Sinds ik vernam dat de bibliotheekfilialen Wondelgem en Mariakerke dreigen samen te smelten tot één filiaal ben ik veel minder fier op mijn stad.


KAREN

Alles wat met cultuur te maken heeft, zou zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk moeten zijn voor buurtbewoners.

Een bibliotheek dus zeker ook.


ASTRID ARNS auteur

Ik ga al jaren naar de wijkbib in De Blazoenstraat. De Krook spreekt mij minder aan. Te groots, te weinig contact .. In mijn buurtbib is er tijd voor een praatje.. wordt er wel eens naar mijn mening gevraagd of wordt er een boek aangeprezen. Heerlijk en onvervangbaar is dat!


EVA

Voor mij als mama van een kleuter en baby zijn tijd en nabijheid van faciliteiten cruciaal. Dankzij de goede ligging van de bib in Mariakerke slaag ik erin om (ondanks de drukte thuis) vaak met mijn dochter naar de bib te gaan. Het zijn voor ons beiden waardevolle rustmomenten. Een sluiting/verplaatsing van de bib zou er voor ons op neer komen dat we minder zouden gaan. Al zou het "maar" enkele kilometers verder zijn, het is gewoon een brug te ver.


JOS

Natuurlijk moeten wijkbibliotheken behouden blijven. In de nabijheid van scholen, lezers en zeker ook niet lezers die dank zij een bib lezer kn worden. In het onderwijs worden kinderen aangespoord om boeken te lezen. Een bib in hun omgeving is dus van essentieel belang. Op dit gebied mag NIET BESPAARD worden!!!!


WIVINA OCKIER kunstenaar

De grootste troeven van de bibliotheek van Mariakerke zijn :1. De bereikbaarheid te voet of met de fiets. Veilige, groene wandeling er naartoe. Topligging bij de brugschool.

2.De gezelligheid en het persoonlijk contact doordat het personeel de kinderen leert kennen vanaf hun eerste bezoek met de kleuterschool tot ze volwassenen zijn. Heel aangename sfeer, een echte ontmoetingsplaats.

3. Het personeel is heel toegankelijk en hulpvaardig. Zeer aangename sfeer.

En verder....Het gebouw is minder dan 20 jaar in gebruik. Het was een echt geschenk voor ons en nu wordt het afgepakt.


SARAH

Naar de bib gaan zonder mijn kinderen is mijn me-uitstapje, rustig snuisteren tussen de boeken, een praatje doen (met Peter of een buur), met een verse lading boeken het weekend in, zalig. Naar de bib met kinderen is zien hoe ze enthousiast worden over hun lievelingsschrijver, een toffe film of nieuwe strip. Ik zie mezelf niet (twee)wekelijks naar De Krook fietsen of een andere wijkbib. Een bibliotheek is basiscultuur voor jong en oud!


DANIELLA

Ouvre ton monde et le monde sera le tien”
Hélène Rouneau
“Open je wereld en de wereld zal de jouwe zijn.”
Hoe mooi is het om je leven te verrijken door de boeken en ontmoetingen in de bibliotheek.
Elke sluiting is een verarming.  We pleiten voor verrijking van onze samenleving. We laten ons niet doen door beperkende ideeën, ideeën aan te kort. We willen ons vrij en rijk voelen in een samenleving van kansen voor iedereen.


RIA

Een bibliotheek moet goed bereikbaar blijven te voet of met de fiets.

Dat is juist het voordeel van een wijkbibliotheek, als het te ver wordt haken veel mensen af, zeker als je iets ouder bent.


JOHAN

Als je als kind opgroeit leer je de wereld kennen in je eigen wijk. Daarom moet er in elke wijk een bibliotheek zijn.


KAROLIEN

Onze kinderen leren nu net lezen. Hoe fijn is het niet om de wereld te kunnen ontdekken vanuit je eigen dorp. Want de wereld bestaat toch gewoon uit zoveel verhalen..


SZOFIA

Kennis is zo belangrijk. En nog belangrijker om kennis uit boeken te kunnen vinden. Mijn kinderen leren net lezen en wij gaan elke week om nieuwe boeken te halen in de bib van Mariakerke. De magie van lezen is onbetaalbaar.

  JOHAN

  Een bibliotheek moet goed bereikbaar blijven te voet of met de fiets.
  Dat is juist het voordeel van een wijkbibliotheek, als het te ver wordt haken veel mensen af, zeker als je iets ouder bent.


  ELIZABETH

  Elke wijkbibliotheek die sluit betekent een verlies voor de samenleving, een verlies dat heel moeilijk ongedaan kan worden gemaakt.


  JÜRGEN PIETERS auteur en professor UGent

  Omdat bibliotheken behalve boeken ook mentale zuurstof bieden en ontmoetingsplaatsen zijn die integratie stimuleren. Bibliotheken zijn als scholen, gaan we die ook sluiten? Het domste idee in jaren...


  ANNIE

  Elk kind heeft herinneringen aan de bib : ontmoetingsplaats, eerste verhalen : zelf lezen of voorgelezen door... De geur van boeken, de zoektocht naar een nieuw verhaal, nieuwe prenten...
  De bib dompelt je onder in fantasie en/of kennis, 'dichtbij' is dus belangrijk. Waarom nodig dat ze nooit 'ver' weg is ?

  Na 't wachten aan de bushalte en twee maal overstappen is de goesting naar die andere wereld veranderd of de weg met de fiets te gevaarlijk.
  'mam, even naar de bib !' wordt een zinnetje in oudere boeken ?
  Een bib moeilijker te bereiken : wie had ooit gedacht dat een stad met een rijk verleden boeken verder weg zou zetten...?


  PATRICK

  De bibliotheek is meer dan boeken ontlenen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden. Jonge kinderen gaan mijn gedacht makkelijker naar een wijkbibliotheek dicht bij de deur ipv naar de "grote" bibliotheek. Bij het opdoeken van een bibliotheek of fusie gaan er steeds jobs verloren.


  RIA

  Een wijkbibliotheek, makkelijk en snel bereikbaar (te voet of per fiets), is een belangrijke plek. Een plek waar sociaal weefsel groeit, waar contacten gelegd worden, waar buurtinitiatieven kunnen ontstaan of vorm krijgen, waar het lezen levend gehouden wordt. Nu kinderen en jongeren steeds minder in aanraking komen met boeken, is het des te belangrijker dat het aanbod zo laagdrempelig mogelijk blijft. Elke wijkbibliotheek die sluit betekent een verlies voor de samenleving, een verlies dat heel moeilijk ongedaan kan worden gemaakt.


  KAROLIEN

  Als je als kind opgroeit leer je de wereld kennen in je eigen wijk. Daarom moet er in elke wijk een bibliotheek zijn.

  Onze kinderen leren nu net lezen. Hoe fijn is het niet om de wereld te kunnen ontdekken vanuit je eigen dorp. Want de wereld bestaat toch gewoon uit zoveel verhalen..


  ANN

  Als ik ergens nieuw ging wonen keek ik altijd uit waar de bib was. In de stad is het veel te duur geworden om te wonen dus ik ben heel blij met de wijkbibliotheken in de deelgemeenten.Ze moeten blijven!


  NATHALIE

  Als mensen verder moeten gaan om boeken te vinden bestaat het gevaar dat ze niet meer lezen en dus uit elkaar groeien. Lezen leert mensen andere perspectieven bekijken en begrijpen, te veel moeite moeten doen om boeken te vinden verarmt de geest en vernauwt het perspectief waarmee men naar de wereld om zich heen kijkt. Een bib nabij een school laat de mogelijkheid aan de leerkracht om kinderen al snel de weg naar boeken te tonen. Wanneer een bus moet besteld worden om naar de bib te gaan wordt dit al snel uit het programma geweerd.
  Elke wijk heeft een bibliotheek nodig om zo de taal in de wijk te laten leven.


  J.D.

  Omdat je op cultuur nooit of nooit mag besparen!


  MARK

  Ik pleit voor de 15 minuten stad. Je moet alle diensten, winkels en ook je wijkbibliotheek op maximum 15 minuten te voet kunnen bereiken.


  MARTINE

  Omdat mijn kinderen veilig te voet of met de fiets naar de bib moeten kunnen gaan, zonder drukke wegen te moeten oversteken.


  BENEDIKTE

  Als ik 5 km verder naar de bib ga kan dat alleen met de auito. Ik wil de ecologische voetafdruk in mijn stad niet vergroten.

  Geef mij maar een goed boek, de zaligheid om de bladzijde om te mogen draaien na elke gelezen pagina, het bevinden van een andere wereld. En dit te mogen en kunnen doen "gratis" als wordt alsmaar duurder, in een gezellige omgeving, waar je andere ontmoet met dezelfde passie. Om maar te zwijgen over de betrokkenheid van die fantastische mensen die er werken en steeds jou het aangenaam gevoel geven. Dit allemaal in ons buurt!!!! Laat ons die passie behouden in onze nabije"rustige" gemakkelijk bereikbare buurt!


  CHRISTELLE

  Vroeger ging ik met de kinderen naar de bibliotheek, gezellig dichtbij! Nu wij ouder worden gemakkelijk dichtbij!


  KATHLEEN

  Liever geen fusie tussen bib westveld en sint amandsberg. Er wordt een gezamelijke locatie gezocht door stad Gent. Overbodige kosten volgens mij en wat gaat men aanvangen met de lege lokalen? Is dat besparen? Beide BIB's zijn druk bezocht en liggen in een dichtbevolkt gebied. Waarom deze fusioneren?  BRITT

  De bib is het kloppende hart van de buurt!


  STEF

  Ik had nooit gedacht dat iemand het idee zou kunnen hebben om iets zo belangrijks als een wijkbibliotheek te sluiten. In welke wereld leven wij?


  MIA

  Wat ik altijd in mijn buurt wil hebben ? Mijn kinderen en mijn bibliotheek!


  WIM

  Wel fijn te lezen dat mensen nog om boeken en lezen geven :-)


  PAT

  Bibs mogen nooit sluiten!


  WENDY

  Als Gent niet op cultuur zal besparen, dan mag het dat al zeker niet doen op een van de meest impactvolle vormen ervan: de lokale bib. En die moet dichtbij zijn, vlak bij scholen en de kern van een deelgemeente. Geen fusie maar meer openingsuren, als je het mij vraagt.


  NICK

  Het is ongelooflijk zonde om wijkbibliotheken te sluiten, juist omdat daarmee speciale doelgroepen worden bereikt zoals heel jonge kinderen of kwetsbare ouderen 


  PIERRE HESSMANN Prof EM UGent 

  Een wijkbibliotheek bevindt zich dichtbij de mensen. De gebruikers zijn meestal niet de hoog opgeleiden maar de doorsnee bevolking die alleen leest als het aanbod bij de deur is. Dat geldt heel zeker voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. De bibliotheek speelt daarbij een belangrijke rol voor de volksopvoeding.


  FREDERIKA

  Het zou fijn zijn dat iedereen er mee eens zou zijn dat je boeken zo dicht mogelijk bij de mensen brengt, ook al moet je daarvoor een inspanning doen.


  E.

  Wie beslist om wijkbibliotheken af te schaffen heeft daar waarschijnlijk nog geen voet binnen gezet


  IRMA

  Ik ben te oud om mij nog veel verder te verplaatsen. Maar ik lees nog graag. Moet ik dan hulp van derden inroepen. Nu kan ik nog te voet naar de bibliotheek. Over de brug zie ik mij niet meer geraken.


  MIA

  Wie dit uitvindt heeft wellicht nog nooit een boek ontleend of heeft geen kinderen...


  FREDDY

  In wijkbibliotheken heb je de culturele mix!


  LUCIE

  Onze wijkbibluiotheek is zoveel meer dan boeken. Het is sociaal contact.


  MARIE

  Ik hou van mijn wijkbibliotecaris! Zoveel persoonlijk contact. Totaal anders dan in de grote fabriek van de Krook.


  DAVID

  Wie bibliotheken sluit, sluit mensen uit


  GABY

  Ik ben opgegroeid met boeken. Eén van de eerste zaken die ik naging als ik hier kwam wonen was of hier een bibliotheek vlakbij was. Het laatste wat ik ooit had gedacht was dat die zou verdwijnen.


  J.V.

  Waarom informeert de stad niet meer hierover ? Ik heb het moeten vernemen via de pers. Schandalig vind ik dit! Ik ben tegen.


  PVDW

  Ik heb aan mijn dochter beloofd dat ik mijn kleinkinderen ging helpen met hun taalontwikkeling. Dat is tot nu toe heel fijn gelukt.

  Wekelijks gaan we naar de bibliotheek. Ik durf niet te denken wat er gaat gebeuren als de bibliotheek zou weg gaan. Niet voor mezelf maar voor de ontwikkeling van mijn kleinkinderen. Zelf rij ik niet met de auto en de buslijnen zijn ellendig. Als de stad bij verhuis van de bibliotheek ook zal zorgen voor een goede busverbinding dan zou ik daarmee kunnen leven. De realiteit is dat de buslijnen worden afgeschaft! Foei